Emily Leia
Emily Leia
24.02.2020
03:54 Uhr
59 cm
3963 g
Josefine
Josefine
24.02.2020
03:39 Uhr
49 cm
3400 g
Liana
Liana
24.02.2020
03:18 Uhr
55 cm
4300 g
Jarle Lönna Charlotte
Jarle Lönna Charlotte
23.02.2020
01:15 Uhr
50 cm
3070 g
Arian
Arian
21.02.2020
06:33 Uhr
49 cm
3190 g
Leonie
Leonie
17.02.2020
07:55 Uhr
52 cm
3450 g
David
David
16.02.2020
17:27 Uhr
53 cm
3030 g
Paulina
Paulina
15.02.2020
16:54 Uhr
54 cm
3860 g
Eliana
Eliana
14.02.2020
03:44 Uhr
56 cm
3600 g
Luke
Luke
13.02.2020
14:56 Uhr
49 cm
2790 g
Peter Jakob
Peter Jakob
13.02.2020
06:04 Uhr
55 cm
3590 g
Louisa
Louisa
12.02.2020
15:51 Uhr
52 cm
3770 g
Johan Walter
Johan Walter
12.02.2020
13:26 Uhr
51 cm
3320 g
Lotta
Lotta
12.02.2020
01:34 Uhr
51 cm
3670 g
Enna Lumi
Enna Lumi
11.02.2020
10:52 Uhr
52 cm
3850 g